null

Chúng tôi đã cập nhật các cài đặt mới cho các phần tử hình ảnh! Nhấp vào "Kích thước hình ảnh" để nhanh chóng chuyển đổi tỷ lệ khung hình của hình ảnh để đảm bảo kích thước nhất quán (ví dụ: 1:1, 4:3 hoặc 16:9). Bạn cũng có thể sử dụng "Bán kính" để thêm góc bo tròn.