null

Giờ đây, bạn có thể thêm nút "Yêu cầu báo giá" vào phần Portfolio của mình để thu thập thông tin liên hệ từ những khách truy cập quan tâm đến một mặt hàng cụ thể. (Người dùng Pro có thể thêm nhiều trường hơn để thu thập thông tin.)