Chúng tôi đã thêm cài đặt mới cho điều hướng và tiêu đề trang web của bạn! Nhấp vào 'Style' để thay đổi Khoảng cách mục, Đường viền, Bóng đổ, v.v. Những thay đổi này cho phép phong cách điều hướng đa…
Read more →

Chúng tôi đã cập nhật các cài đặt mới cho các phần tử hình ảnh! Nhấp vào "Kích thước hình ảnh" để nhanh chóng chuyển đổi tỷ lệ khung hình của hình ảnh để đảm bảo kích thước nhất quán (ví dụ: 1:1, 4:3…
Read more →

Nếu bạn đang giới thiệu các sản phẩm cao cấp hoặc phức tạp hơn cho danh mục sản phẩm của mình, giờ đây bạn có thể bao gồm các tiện ích bổ sung để cho phép khách hàng tiềm năng tùy chỉnh sản phẩm của …
Read more →

Chặn Email Rác khi nộp Biểu Mẫu

Giờ đây, bạn có thể ngăn khách truy cập gửi địa chỉ email rác. Điều này giúp đảm bảo rằng khách truy cập gửi email thực và có thể nhận được email trả lời.

Giờ đây, bạn có thể thêm nút "Yêu cầu báo giá" vào phần Portfolio của mình để thu thập thông tin liên hệ từ những khách truy cập quan tâm đến một mặt hàng cụ thể. (Người dùng Pro có thể thêm nhiều tr…
Read more →